POWER FUND е уеб-базиран инструмент, разработен в рамките на проекта POWERPOOR, за да помогне на енергийно бедните граждани в Европа да открият и научат за колективни иновативни действия за справяне с енергийната бедност и да предприемат преки действия.

POWER FUND предоставя на потребителите онлайн пазар за колективни енергийни инициативи, като например енергийни общности и кооперативи, както и отворено пространство, където да се запознаят с иновативни финансови инструменти като краудфъндинг и как да използват потенциала на колективното финансиране за преодоляване на икономическите и финансовите бариери, които пречат на енергийно бедните граждани да участват в енергийния преход.

 Подпомагане на собствениците на домакинства да заплатят големите първоначални разходи за инсталации за възобновяема енергия и/или инвестиции в енергийна ефективност.
 Подпомагане за намаляване на разходите за инсталации за възобновяема енергия и/или за мерки за енергийна ефективност благодарение на покупки на едро и икономии от мащаба
 Подпомагане на домакинствата и общностите, работещи извън мрежата, да съберат ресурсите и капитала, необходими за капиталоемки инвестиции в енергийни проекти извън мрежата
 Подпомагане на отделни лица да обединят покупателната си способност, за да купуват енергия на по-добри цени на пазара на едро.
 Подпомагане на граждани и ключови организации за развитие на енергийни общности с фокус върху енергийната бедност.
 Осигуряване на съществуващи общности/кооперации с ресурси за справяне с енергийната бедност.

Колективно финансиране

Научете повече за краудфъндинга и как да се възползвате от колективното финансиране в подкрепа на проекта ви за енергийна общност
ПОВЕЧЕ

Колективни енергийни инициативи

Открийте предимствата на енергийните общности и кооперативи и научете как да се присъедините към тях или да създадете такива, подходящи за вашите нужди
ПОВЕЧЕ
 
 

Ако сте платформа за групово финансиране или енергийна общност, която се интересува от намаляването на енергийната бедност, присъединете се към нас!