POWER FUND е уеб-базиран инструмент, разработен в рамките на проекта POWERPOOR, за да помогне на енергийно бедните граждани в Европа да открият и научат за колективни иновативни действия за справяне с енергийната бедност и да предприемат преки действия.

POWER FUND предоставя на потребителите онлайн пазар за колективни енергийни инициативи, като например енергийни общности и кооперативи, както и отворено пространство, където да се запознаят с иновативни финансови инструменти като краудфъндинг и как да използват потенциала на колективното финансиране за преодоляване на икономическите и финансовите бариери, които пречат на енергийно бедните граждани да участват в енергийния преход.

 Подпомагане на собствениците на домакинства да заплатят големите първоначални разходи за инсталации за възобновяема енергия и/или инвестиции в енергийна ефективност.
 Подпомагане за намаляване на разходите за инсталации за възобновяема енергия и/или за мерки за енергийна ефективност благодарение на покупки на едро и икономии от мащаба
 Подпомагане на домакинствата и общностите, работещи извън мрежата, да съберат ресурсите и капитала, необходими за капиталоемки инвестиции в енергийни проекти извън мрежата
 Подпомагане на отделни лица да обединят покупателната си способност, за да купуват енергия на по-добри цени на пазара на едро.
 Подпомагане на граждани и ключови организации за развитие на енергийни общности с фокус върху енергийната бедност.
 Осигуряване на съществуващи общности/кооперации с ресурси за справяне с енергийната бедност.

Колективно финансиране

Научете повече за краудфъндинга и как да се възползвате от колективното финансиране в подкрепа на проекта ви за енергийна общност
ПОВЕЧЕ

Колективни енергийни инициативи

Открийте предимствата на енергийните общности и кооперативи и научете как да се присъедините към тях или да създадете такива, подходящи за вашите нужди
ПОВЕЧЕ