GoParity

Португалия
Кредитиране

Lumo

Франция
Кредитиране

Lendopolis

Франция
Собствен капитал

Enerfip

Франция
Кредитиране

Fundeen

Испания
Кредитиране

Ако сте платформа за краудфъндинг или енергийна общност, заинтересована от намаляването на енергийната бедност, присъединете се към нас!