GoParity

Португалия
Кредитиране

Lumo

Франция
Кредитиране

Lendopolis

Франция
Собствен капитал

Enerfip

Франция
Кредитиране

Fundeen

Испания
Кредитиране