Колективното финансиране или Crowdfunding е естественото разширяване на кооперативната идея към още по-големи общности с помощта на интернет, като се привлича подкрепата на хора от цели държави, за да се подкрепят конкретни проекти, които могат да създадат промяна на местно равнище, да повишат осведомеността за социалните предизвикателства или да вдъхновят общностите да участват и да се ангажират с местни проекти и да се включат!

Научете тук как да използвате груповото финансиране за справяне с енергийната бедност и да подкрепите проекта си с колективно финансиране!

Invest Citizen

Открийте краудфъндинга и какво може да направи за енергийната бедност

ПОВЕЧЕ

Асистент по финансирането

Научете как да създадете и настроите своята кампания за групово финансиране

ПОВЕЧЕ

Набиране на капитал

Регистрирайте своята кампания за групово финансиране и намерете други проекти, от които да се учите или в които да инвестирате

ПОВЕЧЕ

Platforms