Привличане на капитал

Намерете подходящи кампании и проекти в цяла Европа, от които да се учите и в които да инвестирате, или споделете нашата собствена кампания за групово финансиране с мрежата POWERPOOR!

Регистрирайте кампанията си

Регистрирайте се на

Crowdfunding Campaigns

From Austerity to Abundance

Solarization

With energy poverty being one of the most dramatic symptoms of the Greek crisis (6 out of 10 households are struggling to pay their energy bills)...

Ако сте платформа за краудфъндинг или енергийна общност, заинтересована от намаляването на енергийната бедност, присъединете се към нас!