Το POWER FUND είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα POWERPOOR για να βοηθήσει τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη να εντοπίσουν και να μάθουν για συλλογικές καινοτόμες δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και να αναλάβουν άμεση δράση.

Το POWER FUND παρέχει στους χρήστες μια διαδικτυακή αγορά για Συλλογικές Ενεργειακές Πρωτοβουλίες, όπως είναι οι ενεργειακές κοινότητες και οι συνεταιρισμοί, καθώς και έναν ανοιχτό χώρο όπου μπορούν να μάθουν για καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, όπως η χρηματοδότηση από το πλήθος, και πώς να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό της Συλλογικής Χρηματοδότησης για να ξεπεράσουν τα οικονομικά και χρηματοδοτικά εμπόδια που εμποδίζουν τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση.

 Υποστήριξη των ιδιοκτητών νοικοκυριών για την πληρωμή του μεγάλου αρχικού κόστους των εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.
 Βοηθήστε στη μείωση του κόστους των εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και των ανακαινίσεων Ενεργειακής Απόδοσης χάρη στις μαζικές αγορές και τις οικονομίες κλίμακας
 Βοηθήστε τα νοικοκυριά και τις κοινότητες εκτός δικτύου να συγκεντρώσουν τους πόρους και τα κεφάλαια που απαιτούνται για επενδύσεις σε ενεργοβόρα ενεργειακά έργα εκτός δικτύου
 Βοήθεια σε ιδιώτες να συνδυάσουν την αγοραστική τους δύναμη για να αγοράσουν ενέργεια σε καλύτερες τιμές στη χονδρική αγορά .
 Υποστήριξη των πολιτών και των βασικών οργανώσεων για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, με επίκεντρο την ενεργειακή φτώχεια.
 Παροχή πόρων στις υπάρχουσες κοινότητες/συνεταιρισμούς για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Συλλογική χρηματοδότηση

Μάθετε περισσότερα για τη χρηματοδότηση από το πλήθος και πώς να επωφεληθείτε από τη συλλογική χρηματοδότηση για να υποστηρίξετε το έργο της ενεργειακής κοινότητάς σας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα των ενεργειακών κοινοτήτων και συνεταιρισμών και μάθετε πώς να ενταχθείτε ή να δημιουργήσετε μία που να ταιριάζει στις ανάγκες σας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ