Οι Συλλογικές Ενεργειακές Πρωτοβουλίες, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι πρωτοβουλίες όπου οι πολίτες ενώνονται για να βρουν νέους τρόπους πρόσβασης στην ενέργεια ή για να αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο ζήτημα, όπως η ενεργειακή φτώχεια, η ενδυνάμωση των πολιτών στην αγορά ενέργειας ή ακόμη και για να βρουν μια νέα πηγή για την ηλεκτρική τους ενέργεια, όπως η μετάβαση από τους παραδοσιακούς προμηθευτές λιανικής πώλησης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή/και στην αυτοπαραγωγή.

Ανακαλύψτε περισσότερα για την έννοια των συλλογικών ενεργειακών πρωτοβουλιών και τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένες.ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΑποτελώντας έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, οι συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες μπορούν να παρέχουν ποικίλες υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν τους ευάλωτους πολίτες να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Εκτός από την οικονομική στήριξη, όπως οι συλλογικές αγορές ή τα κοινωνικά τιμολόγια, οι ενεργειακές κοινότητες και οι συνεταιρισμοί μπορούν να ενδυναμώσουν τους πολίτες με πολλούς τρόπους, για παράδειγμα βελτιώνοντας την προσβασιμότητα στην ενέργεια μέσω της κοινής παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας ή δίνοντας φωνή στους ευάλωτους πολίτες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Μπορούν επίσης να στηρίξουν τους πολίτες παρέχοντας σχετικές γνώσεις και δίκαιους όρους όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας και την αγορά της, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να αναλάβουν δράσεις στον ενεργειακό τομέα με στόχο την επίτευξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών οφελών σε τοπικό επίπεδο.

ΓΊΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Κατάλογος ενεργειακών κοινοτήτων/συνεταιρισμών ανά χώρα, με πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγησή τους, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη διαδικασία ένταξης και δραστηριοποίησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ένας οδηγός βήμα προς βήμα για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μια ενεργειακή κοινότητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ένας κατάλογος διαφόρων εργαλείων για την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας μιας ενεργειακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και ανάλυσης (σε πραγματικό χρόνο) της χρήσης ενέργειας (παραγωγή και κατανάλωση) και της υποστήριξης της ψηφοφορίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ