POWER FUND on POWERPOOR i projekti raames loodud veebipõhine tööriist, mis aitab energiavaesusesse jäänud kodanikel üle Euroopa saada teadmisi ühistegevuse kohta, et üheskoos vahetult tegutseda energiavaesuse vähendamiseks.

POWER FUND on internetipõhine avatud platvorm energiaalaste ühisalgatuste, näiteks energiakogukondade ja -ühistute kohta, kus saab teavet uudsete rahastusvahendite, näiteks ühisrahastuse teemal. Samuti selle kohta, kuidas kasutada ühisrahastuse potentsiaali nende majanduslike ja rahaliste tõkete kõrvaldamiseks, mis ei lase energiavaesusesse jäänud kodanikel osaleda energiapöördes.

 Toetame koduomanikke taastuvenergialahenduste ja/või energiatõhususe alaste suurte investeeringute esmaste kulude katmisel.
 Aitame vähendada  taastuvenergiapaigaldiste ja/või renoveerimistööde kulusid hulgiostude ja mastaabisäästu abil.
 Abistame kodumajapidamisi ja kogukondi kapitalimahukatesse võrguvälistesse energiaprojektidesse investeerimiseks vajalike vahendite ning kapitali kogumisel.
 Abistame inimesi ühisostude korraldamisega, mis võimaldavad energiat osta soodsamate hindadega.
 Toetame kodanikke ja võtmeorganisatsioone energiakogukondade arendamisel, keskendudes energiavaesusele.
 Pakume olemasolevatele kogukondadele/ühistutele energiaostuvõimetuse ületamiseks vajalikke ressursse.

Ühisrahastus

Täiendav teave ühisrahastuse kohta ning selle kasutamise kohta energiakogukonna projekti toetamiseks
LISAKS

Kollektiivsed energiaalgatused

Tutvuge energiakogukondade ja -ühistute eelistega ning saage teada, kuidas ühineda teie vajadustele vastava kogukonnaga või see ise moodustada
LISAKS