Avasta rohkem ühisrahastuse kohta ja selle kohta, milleks sa seda kasutada saad!

Mis on ühisrahastus?

Mida teha, kui teil on suur eesmärk, ent liiga vähe raha, et seda ise ellu viia?

Võite paluda sõpradel ja perel teid rahaliselt toetada või teile raha laenata. Kui laiendate seda ideed tervele naabruskonnale või piirkonnale ja loote selle ümber organisatsiooni, saab sellest kogukondlik ettevõtmine.

Ühisrahastus on lühidalt kokku võttes oma ideesse suuremate kogukondade kaasamine.

Lihtsamalt öeldes: Ühisrahastus on raha kogumise viis, paludes paljudel inimestel teie eesmärki väikese rahasummaga toetada!

Ühisrahastuse toel saavad kogukonnad või üksikisikud pöörduda suurema hulga inimeste poole, et leida enda ideedele toetust, koguda raha ning suhelda nii kodanike kui ka otsustajatega. See suhteliselt uus rahastusvahend aitab neil end nähtavamaks muuta ning soodustab ühiste otsuste tegemist, et rahastada sotsiaalselt olulisi projekte oma liikmete hüvanguks.


Ühisrahastus energiavaesuse vähendamiseks

Ühisrahastuse mudel on eriti sobilik lahendus energiavaesuse all kannatavate elanike ja kodumajapidamiste probleemi lahendamiseks. Ühisrahastus saab pakkuda vajalikke vahendeid kogukonna eestvedamisel elluviidavate väikesemahuliste taastuvenergia- ja/või energiatõhusust suurendavate projektide õigeaegseks elluviimiseks. Sellega kaasneb võrreldes tavapäraste rahastamisallikatega, nagu näiteks pangalaenud, vähem bürokraatiat ja õigusalast keerukust.

Hoone moderniseerimine

Võta rahva toetus kasutusele, et toetada oma majapidamise/hoone energiatõhususe renoveerimist. Koondage oma ressursid, et uuendada oma HVAC-süsteemi, värvida oma hoone ümber või parandada akende isolatsiooni, et vähendada kütte tarbimist.

Taastuvenergia tootmine

Kasutage ühisrahastuse kogukondlikku lähenemist, et rahastada päikesepaneelide paigaldamist ja hakata ise taastuvenergiat tootma. Kollektiivne rahastamine võib aidata paigaldusi realiseerida, pannes kokku algkapitali, mis on vajalik suure investeeringu tegemiseks elektritootmisvõimsusesse.

Ühenduse energiaprojektid

Kui kuulute võrguühenduseta kogukonda, võib ühisrahastus samuti toetada teid energia kättesaadavuse parandamisel, võimaldades teil koondada kapitalimahukateks võrguühenduseta energiaprojektideks vajalikud ressursid ja kapitali.

 

 


Kuidas see toimib?

Ühisrahastus põhineb põhiliselt kolme peamise osaleja vahelistel suhetel ja suhtlusel.

Veebipõhine ühisrahastusplatvorm on tavaliselt vahendaja projekti omaniku (või edendaja) ja rahvahulga (toetajate või investorite) vahel. Kuigi see suhe varieerub ühisrahastusplatvormiti ja rakendatud ärimudeliti, hõlmab lihtsustatud skeem järgmist:

 

Veebiplatvormid saavad taotlusi projektiomanikelt, kes kavatsevad oma äriideed või eesmärki platvormi veebisaidil tutvustada. Mõned platvormid teevad oma kriteeriumide alusel ideede eelvaliku, teised aga avaldavad automaatselt iga idee.

Pärast seda, kui veebiplatvorm on idee heaks kiitnud, tuleb projektiomanikul seada rahastamise eesmärk, mis tuleb saavutada kindlaksmääratud aja jooksul, ning teha veebipõhine "pitch" (enamasti video vormis), kus projektiomanik tutvustab oma ideed potentsiaalsetele rahastajatele.

Projektiomanikud kasutavad sageli sotsiaalvõrgustikke, et saada juurdepääs potentsiaalsetele rahastajatele laiemalt. Rahastajad rahastavad seejärel kampaaniat otse veebipõhise ühisrahastusplatvormi kaudu.

Kampaania ajal hoiab projektiomanik oma investoreid/rahastajaid veebiplatvormi uuenduste kaudu kursis protsessi käiguga. Kui rahastamise eesmärk saavutatakse ettenähtud aja jooksul, saab projekti omanik raha kätte. Kui rahastuseesmärki ei saavutata, maksab enamik platvorme rahastajatele raha tagasi.


Ühisrahastuse mudelid

Oluline on meeles pidada, et ühisrahastamine on paindlik rahastamisvahend, mis võib pakkuda palju erinevaid võimalusi nii projektiomanikele kui ka toetajatele/investoritele. Turul on üldiselt tuvastatud neli peamist mudelit.

Annetuspõhine: väikeste summade annetamine konkreetse projekti suurema rahastamise eesmärgi saavutamiseks, saamata selle eest rahalist või materiaalset tasu

Hüvitisepõhine: väikeste summade annetamine konkreetse projekti suurema rahastamise eesmärgi saavutamiseks, oodates vastutasuks käegakatsutavat (kuid mitte rahalist) tasu või toodet

Vastastikune laenamine(jaguneb tarbijalaenudeks ja ärilaenudeks): laenamine mitmetelt laenuandjatelt veebiplatvormi kaudu, kusjuures iga laenuandja laenab (väikese) summa rahalise hüvitise eest

Aktsiapõhine: investeerimine ettevõttesse veebipõhise ühisrahastusplatvormi kaudu, saades vastutasuks osaluse ettevõttes

Kui mõned platvormid keskenduvad ainult ühele mudelile (nt annetused), siis teised pakuvad kombineeritud võimalusi (nt preemiad, omakapital).

Õige rahastamismudeli leidmine teie projekti jaoks on oluline samm eduka kampaania läbiviimiseks. Nende erinevate mudelite hoolikas kaalumine on enne kampaania käivitamist hädavajalik.

 


Kõik platvormid ei ole võrdsed!

Idee ühisrahastamiseks on hädavajalik kasutada õiget platvormi. See valik sõltub projekti staadiumist ning vajaliku investeeringu tüübist ja suurusest.

Kõigepealt tuleb mõelda, milline ühisrahastuse liik sobib teie projektile paremini. Seejärel saate valida eri tüüpi ühisrahastusplatvormide vahel, kasutades selliseid kriteeriume nagu spetsialiseerumine, rahastamise eraldamine või kulud:

Spetsialiseerumine: Üks erinevus platvormide vahel on nende spetsialiseerumine ärisektorile

Rahastamise jaotamine: Üldiselt otsustab iga platvorm ise, kuidas rahastamine jaotatakse, kuid tavaliselt on kaks varianti.

Kõik või mitte midagi: projekti rahastatakse alles pärast eelnevalt määratletud rahastuseesmärgi saavutamist.

Võta kõik: Projektid saavad kasu igast kogutud eurost.

 

Kulud: Platvormide aluseks olevad ärimudelid on väga erinevad, nt ettevalmistustasud, edukusepõhised tasud ja tehingukulud. Arvestage, et kogukulud vastavad umbes 4-10% kogutud rahastamisest. Üldiselt tuleks kontrollida üldist kulustruktuuri ja võrrelda platvorme. Ärge unustage arvestada ka aastaseid tasusid investoritele makstavate komisjonitasude või intresside eest, kui neid haldavad platvormid, ning lisatasusid kampaaniatoetuse, kampaaniajärgse logistika ja preemiate käitlemise eest.

 


Kasulikud juhendid

Euroopa ühisrahastamisvõrgustik

CrowdfundRES e-raamat - praktiline juhend ühisrahastusplatvormidele, projektide arendajatele, investoritele ja poliitikakujundajatele

Citizenergy käsiraamat kodanike taastuvenergia ärimudelite kohta - kodanike taastuvenergia algatuste kõige olulisemate ärimudelite määratlused ja tüübistamine.

Projekt POWERPOOR - energiapuuduses olevate kodanike võimestamine ühiste energiaalgatuste kaudu

Projekt CITIZEE - avalike energiatõhususe investeeringute suurendamine kodanike rahastamiskavade standardiseerimise kaudu

Ühisrahastamine elamumajanduse ümberehitamiseks - teostatavusuuring koos suunistega ühisrahastamissüsteemi rakendamiseks hoonete moderniseerimiseks