Uzzini vairāk par pūļa finansējumu un to, kam to var izmantot!

Kas ir pūļa finansējums?

Ko jūs darāt, ja jums ir liels mērķis un pārāk maz naudas, lai to sasniegtu saviem spēkiem?

Jūs varat lūgt draugus un ģimeni jums palīdzēt, ziedojot nelielu naudas summu vai piešķirot nelielu aizdevumu. Kad jūs šo ideju izvēršat visā apkaimē vai reģionā un izveidojat ap to organizāciju, tā kļūst par kopienu.

Īsāk sakot, pūļa finansējums ir šīs idejas dabiska paplašināšana, lai ar interneta palīdzību aptvertu vēl lielākas kopienas.

Vai, vienkāršāk izsakoties:Ja runājam vienkāršāk, pūļa finansējums ir veids, kā piesaistīt finansējumu, lūdzot lielu skaitu cilvēku ar nelielu naudas summu atbalstīt finansēšanas mērķi!

Ar pūļa finansējuma palīdzību kopienas un privātpersonas var vērsties pie sabiedrības, lai apstiprinātu idejas, savāktu naudu un iesaistītu gan iedzīvotājus, gan lēmumu pieņēmējus. Šis salīdzinoši jaunais finansēšanas rīks var arī uzlabot to atpazīstamību un kopumā veicināt kolektīvu lēmumu pieņemšanas vidi, lai finansētu sociāli nozīmīgus projektus, kas sniedz labumu to locekļiem.


Enerģētiskās nabadzības apkarošana ar pūļa finansējuma palīdzību

Kolektīvās finansēšanas modelis ir īpaši piemērots, lai risinātu milzīgās problēmas, ar kurām saskaras iedzīvotāji un mājsaimniecības, kas cieš no enerģētiskās nabadzības. Kolektīvais finansējums var nodrošināt nepieciešamos līdzekļus Kopienas virzītiem, maza mērogaatjaunojamās enerģijas un/vai energoefektivitātes projektiem savlaicīgi, ar mazāku birokrātiju un regulējumasarežģītību, ja salīdzina ar tradicionālākiem finansēšanas avotiem, kur banku aizdevumi, kuru struktūra irsaistīta ar apjomradītiem ietaupījumiem, ne vienmēr tiek izsniegti.

Ēku modernizācija

Piesaistiet pūļa atbalstu, lai atbalstītu energoefektīvu renovāciju jūsu mājsaimniecībā / ēkā. Apkopojiet savus resursus, lai modernizētu savu apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu, pārkrāsotu ēku vai uzlabotu logu izolāciju, lai samazinātu apkures patēriņu.

Atjaunojamās enerģijas ražošana

Izmantojiet pūļa finansējuma kopienas pieeju, lai finansētu saules paneļu uzstādīšanu un sāktu ražot savu atjaunojamo enerģiju. Kolektīvais finansējums var palīdzēt uzstādīt iekārtas, ieguldot sākotnējo kapitālu, kas nepieciešams, lai veiktu lielus ieguldījumus elektroenerģijas ražošanas jaudās.

Kopienas enerģētikas projekti

Ja esat daļa no kopienas, kas darbojas ārpus elektrotīkla, arī pūļa finansējums var palīdzēt jums uzlabot piekļuvi enerģijai, ļaujot jums apkopot resursus un kapitālu, kas nepieciešams kapitālietilpīgiem enerģijas projektiem ārpus elektrotīkla.

 

 


Kā tas darbojas

Savā būtībā pūļa finansējums balstās uz attiecībām un mijiedarbību starp trim galvenajiem dalībniekiem.

Tiešsaistes kolektīvās finansēšanas platforma parasti darbojas kā starpnieks starp projekta īpašnieku (vai veicinātāju) un pūli (atbalstītājiem vai investoriem). Lai gan šīs attiecības atšķiras atkarībā no pūļa finansēšanas platformas un piemērojamā uzņēmējdarbības modeļa, vienkāršotā shēmā varētu ietvert šādus elementus:

 

Tiešsaistes platformas saņem pieteikumus no projektu īpašniekiem, kuri plāno prezentēt savu biznesa ideju vai mērķi platformas tīmekļa vietnē. Dažas platformas veic ideju iepriekšēju atlasi, pamatojoties uz saviem kritērijiem, savukārt citas automātiski publicē katru ideju.

Pēc tam, kad tiešsaistes platforma ideju ir pieņēmusi, projekta īpašniekam tiek uzdots noteikt finansējuma mērķi, kas jāsasniedz noteiktā laika periodā, kā arī veikt tiešsaistes runu jeb “pitch" (visbiežāk video), kurā projekta īpašnieks savu ideju prezentē potenciālajiem finansētājiem.

Projektu īpašnieki bieži izmanto sociālos tīklus, lai piekļūtu potenciālajiem finansētājiem plašākā mērogā. Finansētāji pēc tam finansē kampaņu tieši ar tiešsaistes kolektīvās finansēšanas platformas starpniecību.

Kampaņas laikā projekta īpašnieks pastāvīgi informē savus investorus/finansētājus par tās norisi, izmantojot jaunāko informāciju tiešsaistes platformā. Ja finansēšanas mērķis tiek sasniegts noteiktajā laikā, projekta īpašnieks saņem naudu. Ja finansēšanas mērķis netiek sasniegts, vairums platformu atmaksā naudu finansētājiem.


Kolektīvās finansēšanas modeļi

Svarīgs elements, kas jāpatur prātā, ir tas, ka kolektīvā finansēšana ir elastīgs finansēšanas instruments, kas var piedāvāt daudz dažādu iespēju gan projektu īpašniekiem, gan atbalstītājiem/investētājiem. Tirgū parasti tiek identificēti četri galvenie modeļi.

Uz ziedojumiem balstīts: ziedojot nelielas summas, lai sasniegtu lielāku konkrēta projekta finansēšanas mērķi, bet apmaiņā pret to nesaņemot nekādu finansiālu vai materiālu atlīdzību

Uz atlīdzību balstīts: ziedojot nelielas summas, lai sasniegtu konkrēta projekta lielāku finansēšanas mērķi, sagaidot, ka apmaiņā pret to saņems materiālu (bet ne finansiālu) atlīdzību vai produktu

Vienādranga aizdevumi(sīkāk iedalīti patēriņa un uzņēmējdarbības aizdevumos): aizņemšanās no vairākiem aizdevējiem, izmantojot tiešsaistes platformu, katram aizdevējam aizdodot (nelielu) summu apmaiņā pret finansiālu atlīdzību

Uz pašu kapitālu balstīts ieguldījums: ieguldījums uzņēmumā, izmantojot tiešsaistes kolektīvā finansējuma platformu, apmaiņā pret uzņēmuma daļu

Dažas platformas koncentrējas tikai uz vienu modeli (piemēram, ziedojumi), citas piedāvā jauktas iespējas (piemēram, atlīdzība, pašu kapitāls).

Lai kampaņa būtu veiksmīga, ir svarīgi atrast savam projektam piemērotu finansēšanas modeli. Pirms kampaņas uzsākšanas ir būtiski rūpīgi apsvērt šos dažādos modeļus.

 


Ne visas platformas ir vienādas!

Lai finansētu ideju ar pūļa finansējumu, ir obligāti jāizmanto pareizā platforma. Šī izvēle ir atkarīga no projekta stadijas un nepieciešamo ieguldījumu veida un lieluma.

Vispirms ir jāpārdomā, kurš pūļa finansējuma veids labāk atbilst jūsu projektam. Pēc tam jūs varat izvēlēties starp dažādiem pūļa finansēšanas platformu veidiem, izmantojot tādus kritērijus kā specializācija, finansējuma piešķiršana vai izmaksas:

Specializācija: Viena no atšķirībām starp platformām ir to specializācija uzņēmējdarbības nozares ziņā

Finansējuma piešķiršana: Parasti katra platforma pati nosaka, kādā veidā tiek piešķirts finansējums, bet parasti ir divi varianti.

Viss vai nekas : projekts tiks finansēts tikai pēc tam, kad būs sasniegts iepriekš noteikts finansējuma mērķis.

Ņem visu: Projekti iegūst no katra piesaistītā eiro.

 

Izmaksas: Platformu pamatā ir dažādi uzņēmējdarbības modeļi, piemēram, maksa par sagatavošanu, maksa par veiksmi un darījuma izmaksas. Ņemiet vērā, ka kopējās izmaksas atbilst aptuveni 4-10 % no piesaistītā finansējuma. Kopumā jums vajadzētu pārbaudīt vispārējo izmaksu struktūru un salīdzināt platformas. Neaizmirstiet iekļaut arī gada komisijas maksu vai procentu maksājumus investoriem, ja ar tiem nodarbojas platforma, un papildu maksu par kampaņas atbalstu, pēckampaņas loģistiku un atlīdzību apstrādi.

 


Noderīgas rokasgrāmatas

Eiropas kolektīvās finansēšanas tīkls

CrowdfundRES e-grāmata - praktisks ceļvedis kolektīvās finansēšanas platformām, projektu izstrādātājiem, ieguldītājiem un politikas veidotājiem

Citizenergy Rokasgrāmata par pilsonisko atjaunojamo energoresursu uzņēmējdarbības modeļiem - pilsonisko atjaunojamo energoresursu iniciatīvu svarīgāko uzņēmējdarbības modeļu (BM) definīcijas un tipizācija.

Projekts POWERPOOR - Enerģētiski nabadzīgu iedzīvotāju iespēju paplašināšana, izmantojot kopīgas enerģētikas iniciatīvas

CITIZEE projekts - Publisko energoefektivitātes investīciju palielināšana, standartizējot iedzīvotāju finansēšanas shēmas

Kolektīvās finansēšanas pasākumi mājokļu pārejas jomā - Priekšizpēte ar pamatnostādnēm ēku modernizācijas kolektīvās finansēšanas shēmas īstenošanai