Register here to showcase your Initiative on POWER FUND and become part of the POWERPOOR network
Atrašanās vieta
Atlasiet pirmo vajadzīgo vienumu, nospiediet un turiet CTRL un atlasiet nākamo vajadzīgo vienumu. Noteikti nospiediet un turiet nospiestu taustiņu CTRL, kamēr atlasāt nākamo vienumu, kuru vēlaties iekļaut atlasē.
Atlasiet pirmo vajadzīgo vienumu, nospiediet un turiet CTRL un atlasiet nākamo vajadzīgo vienumu. Noteikti nospiediet un turiet nospiestu taustiņu CTRL, kamēr atlasāt nākamo vienumu, kuru vēlaties iekļaut atlasē.

Ja esat pūļa finansējuma platforma vai enerģētikas kopiena, kas ir ieinteresēta mazināt enerģētisko nabadzību, pievienojieties mums!