Η λειτουργία μιας κοινότητας μπορεί να είναι ένα πολύπλοκο έργο. Για να το κάνετε ευκολότερο, εδώ θα βρείτε έναν κατάλογο εργαλείων και χρήσιμων συνδέσμων που μπορούν να σας βοηθήσουν να λειτουργήσετε και να διαχειριστείτε διάφορες πτυχές της κοινότητάς σας:

Παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης ενέργειας (κατανάλωση και παραγωγή)

Ενεργειακή τιμολόγηση

Αγορά ενέργειας

Συμμετοχή και λήψη αποφάσεων

 

Πυλώνας

Ένας ουδέτερος διαμεσολαβητής ενεργειακών δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε καθημερινούς καταναλωτές και άλλους ενδιαφερόμενους.

https://pylon-network.org/

HomeRule

Εργαλείο του έργου Compile για τη λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με έμφαση στη διαχείριση των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου/σπιτιού.

https://www.compile-project.eu/products/homerule/

GridRule

Εργαλείο του έργου Compile για τον συντονισμό των μεμονωμένων μελών της κοινότητας και τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών ολόκληρης της κοινότητας.

https://www.compile-project.eu/products/gridrule/

Demokraian

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα ψηφοφορίας για τη λήψη οριζόντιων αποφάσεων

https://www.demokratian.org/

EnergyID

Μια δημόσια πλατφόρμα όπου οι πολίτες μπορούν να εγγραφούν και να εισάγουν και να παρακολουθούν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να επαληθεύουν αν καταναλώνουν λιγότερο ή περισσότερο από έναν παρόμοιο πολίτη στη χώρα τους.

https://www.energyid.eu

Αν είστε μια πλατφόρμα crowdfunding ή μια ενεργειακή κοινότητα που ενδιαφέρεται για την ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας, γίνετε μέλος μας!