Управлението на една общност може да бъде сложна задача. За да я улесните, тук ще намерите списък с инструменти и полезни връзки, които могат да ви помогнат да управлявате различни аспекти на вашата общност:

Мониторинг и анализ на използването на енергия (потребление и производство)

Фактуриране на енергия

Енергиен пазар

Участие и вземане на решения

 

Пилон

Неутрален координатор на енергийни данни за предоставяне на услуги с добавена стойност на всекидневните потребители и други заинтересовани страни.

https://pylon-network.org/

HomeRule

Инструмент на проекта Compile за подпомагане на управлението на енергийни общности, с акцент върху управлението на енергийните нужди на една сграда/дома.

https://www.compile-project.eu/products/homerule/

GridRule

Инструмент на проекта Compile за координиране на отделните членове на общността и оптимизиране на енергийните нужди на цялата общност.

https://www.compile-project.eu/products/gridrule/

Demokraian

Онлайн платформа за гласуване за хоризонтално вземане на решения

https://www.demokratian.org/

EnergyID

Публична платформа, в която гражданите могат да се регистрират и да вмъкнат и да следят потреблението си на енергия и да проверят дали потребяват по-малко или повече от подобен гражданин в тяхната страна.

https://www.energyid.eu

Ако сте платформа за краудфъндинг или енергийна общност, заинтересована от намаляването на енергийната бедност, присъединете се към нас!