Колективните енергийни инициативи, както показва името, са инициативи, в които гражданите се обединяват, за да намерят нови начини за достъп до енергия или да се справят с определен проблем, като например енергийна бедност, овластяване на гражданите на енергийния пазар или дори да намерят нов източник на електроенергия, като например преминаване от традиционните търговци на дребно към такива, използващи възобновяема енергия, и/или към собствено производство.

Научете повече за концепцията за колективни енергийни инициативи и за това как са структурирани.

КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЩНОСТИК

Като ефективен начин за справяне с енергийната бедност колективните енергийни инициативи могат да предоставят разнообразни услуги, които да помогнат на уязвимите граждани да подобрят положението си. В допълнение към финансовата подкрепа, като например колективни покупки или социални тарифи, енергийните общности и кооперативи могат да овластят гражданите по много начини, например като подобрят достъпността до енергия чрез споделено производство и управление на енергия или като дадат гласност на уязвимите граждани в процесите на вземане на решения. Те могат също така да подкрепят гражданите, като им предоставят подходящи знания и справедливи условия, когато става въпрос за използването на енергия и нейното закупуване, като насърчават потребителите да предприемат действия в енергийния сектор с цел постигане на социални, екологични и икономически ползи на местно равнище.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ОБЩНОСТ

Списък на енергийните общности/кооперации по държави, с информация за техните цени, предоставяните услуги и процеса на присъединяване и ставане на активен член.

ПОВЕЧЕ
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ

Ръководство стъпка по стъпка за това как може да бъде създадена и да функционира енергийна общност.

ПОВЕЧЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩНОСТ

Списък с различни инструменти за подпомагане на ежедневната работа на енергийна общност, включително мониторинг и анализ на използването на енергия (производство и потребление) в реално време и подкрепа за гласуване.

ПОВЕЧЕ

Ако сте платформа за краудфъндинг или енергийна общност, заинтересована от намаляването на енергийната бедност, присъединете се към нас!