Kollektiivsed energiaalgatused, nagu nimigi ütleb, on algatused, mille raames kodanikud tulevad kokku, et leida uusi võimalusi energia saamiseks või lahendada teatavat probleemi, nagu näiteks energiapuudus, kodanike mõjuvõimu suurendamine energiaturul või isegi uue elektriallika leidmine, näiteks üleminek traditsioonilistelt jaemüüjatelt taastuvenergia tarnijatele ja/või isetootmisele.

Tutvuge lähemalt kollektiivsete energiaalgatuste kontseptsiooniga ja nende ülesehitusega.Energiaühenduste kontseptsioon

Energiavaesuse probleemi tõhusaks lahendamiseks võivad kollektiivsed energiaalgatused pakkuda erinevaid teenuseid, mis võivad aidata haavatavatel kodanikel oma olukorda parandada. Lisaks rahalisele toetusele, nagu näiteks kollektiivsed ostud või sotsiaaltariifid, võivad energiakogukonnad ja -kooperatiivid anda kodanikele mitmel viisil võimalusi, näiteks parandades energia kättesaadavust ühise energiatootmise ja -juhtimise kaudu või andes haavatavatele kodanikele hääle otsustusprotsessides. Samuti saavad nad kodanikke toetada, pakkudes asjakohaseid teadmisi ja õiglasi tingimusi energia kasutamisel ja ostmisel, julgustades tarbijaid võtma energiasektoris meetmeid, et saavutada kohalikul tasandil sotsiaalset, keskkonnaalast ja majanduslikku kasu.

LIITUDA KOGUKONNAGA

Energiakogukondade/kooperatiivide loetelu riikide kaupa koos teabega nende hinnakujunduse, pakutavate teenuste ja liitumisprotsessi ning aktiivseks liikmeks saamise kohta.

LISAKS
LUUA KOGUKOND

Samm-sammuline juhend selle kohta, kuidas energiakogukonda saab luua ja kuidas see toimib.

LISAKS
TEGUTSEB KOGUKOND

Loetelu erinevatest vahenditest, mis toetavad energiakogukonna igapäevast toimimist, sealhulgas energiakasutuse (reaalajas) jälgimine ja analüüs (tootmine ja tarbimine) ning hääletamise toetamine.

LISAKS

Kui olete ühisrahastusplatvorm või energiakogukond, kes on huvitatud energiavaesuse leevendamisest, siis liituge meiega!