Kolektīvās enerģētikas iniciatīvas, kā norāda nosaukums, ir iniciatīvas, kurās iedzīvotāji apvienojas, lai rastu jaunus veidus, kā piekļūt enerģijai, vai risinātu kādu konkrētu problēmu, piemēram, enerģētisko nabadzību, iedzīvotāju pilnvarošanu enerģijas tirgū vai pat lai atrastu jaunu elektroenerģijas avotu, piemēram, pārejot no tradicionālajiem mazumtirgotājiem uz atjaunojamās enerģijas mazumtirgotājiem un/vai pašražošanas uzņēmumiem.

Uzziniet vairāk par kolektīvo enerģētikas iniciatīvu koncepciju un to struktūru.

Enerģētikas kopienu koncepcija

 

Kolektīvās enerģētikas iniciatīvas ir efektīvs veids, kā risināt enerģētiskās nabadzības problēmu, un tās var sniegt dažādus pakalpojumus, kas var palīdzēt neaizsargātiem iedzīvotājiem uzlabot savu situāciju. Papildus finansiālajam atbalstam, piemēram, kolektīvajiem iepirkumiem vai sociālajiem tarifiem, enerģijas kopienas un kooperatīvi var dažādos veidos uzlabot iedzīvotāju iespējas, piemēram, uzlabojot enerģijas pieejamību, izmantojot kopīgu enerģijas ražošanu un apsaimniekošanu, vai dodot neaizsargātiem iedzīvotājiem iespēju izteikties lēmumu pieņemšanas procesā. Tās var arī atbalstīt iedzīvotājus, sniedzot attiecīgas zināšanas un taisnīgus nosacījumus attiecībā uz enerģijas izmantošanu un tās iegādi, mudinot patērētājus veikt darbības enerģētikas nozarē, lai vietējā līmenī panāktu sociālus, vides un ekonomiskus ieguvumus.

PIEVIENOTIES KOPIENAI

Enerģētikas kopienu/kooperatīvu saraksts pa valstīm ar informāciju par to cenām, sniegtajiem pakalpojumiem un procesu, kā pievienoties un kļūt par aktīvu biedru.

VAIRĀK
IZVEIDOT KOPIENU

Ceļvedis, kurā soli pa solim apkopota informācija par to, kā var izveidot un darboties enerģētikas kopiena.

VAIRĀK
PĀRVALDĪT KOPIENU

Dažādu rīku saraksts, kas atbalsta enerģijas kopienas ikdienas darbību, tostarp (reāllaika) enerģijas izmantošanas (ražošanas un patēriņa) uzraudzību, analīzi, balsošanas atbalstu.

VAIRĀK

Ja esat pūļa finansējuma platforma vai enerģētikas kopiena, kas ir ieinteresēta mazināt enerģētisko nabadzību, pievienojieties mums!