Открийте стъпка по стъпка как да създадете собствена общност

 

 • Съберете хора, които са мотивирани: лицата с технически умения и знания са важни, но ключът в енергийните общности е да бъдат формирани от хора, които са мотивирани и ще бъдат ангажирани в дългосрочен план. (Имайте предвид: мотивацията може да идва от интереса и знанията, но може да идва и от необходимостта)
 • Идентифицирайте ключови лидери в рамките на вашата група или приветствайте потенциални лидери във вашата инициатива.
 • Вземете предвид съществуващите около вас групи, които вече създават общност в широк смисъл, независимо дали са енергийни общности или не. Учете се от техните успехи и грешки, те могат да помогнат и да дадат тласък на енергийната общност.
 • Поддържайте екипа си информиран и ангажиран: поддържайте комуникацията, дейностите, дискусиите... (това е свързано с втората стъпка!)
 • Задавайте си въпроси: Кои сте вие? Защо сте се организирали? Какво искате да направите? Как ще го направите?
  • Разказването на истории е от ключово значение, за да определите и изразите собствените си причини и цели. → Изградете общо разбиране за това какво сте и какво искате.
 • Определете в какъв тип дейности ще се включите:
  • Енергийна ефективност и икономии
  • Производство на енергия
  • Управление на енергията (споделяне, съхраняване, самостоятелно потребление...)
  • Доставка на енергия
  • Разпределение на енергия [1]
  • Други енергийни услуги
  • Образование
  • Мобилност
 • Планирайте процеса: след като сте определили целта си, помислете за процеса за нейното постигане. Разработете стратегията си.
 • Не е задължително да имате юридическа структура, но най-вероятно ще ви се наложи да го направите, за да можете да осъществявате дейността си.
 • Съществуват много видове правни форми, ще трябва да изберете тази, която най-добре отговаря на вашите нужди. (В POWERPOOR смятаме, че енергийната кооперация осигурява много добра правна структура за енергийните общности от гледна точка на енергийната бедност. За да научите повече: https://www.rescoop.eu/the-rescoop-model) [2]
 • Структура: определете вътрешните си правила, кой ще взема решения, кой ще инвестира, кой ще отговаря (контролира) за общността и т.н.
 • Подкрепата може да дойде от различни участници: Общини, отделни лица, сдружения, регионални администрации, дружества, кооперации, социални движения..
 • Подкрепата може да бъде под различна форма: техническа, финансова, правна, социална, административна..
 • Създайте мрежа около вас: достигнете до по-широката общност.
 • Споделете проекта си: мотивирайте другите да се присъединят към вас или да започнат нов проект.
 • Не забравяйте... енергийната общност е непрекъснат процес!

Национални насоки

Научете как се регулират колективните енергийни инициативи в Европа.


Полезни връзки