Ανακαλύψτε βήμα προς βήμα πώς να δημιουργήσετε τη δική σας κοινότητα

 

 • Συγκεντρώστε άτομα που έχουν κίνητρα: τα άτομα με τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις είναι σημαντικά, αλλά το κλειδί στις ενεργειακές κοινότητες είναι να δημιουργηθούν από άτομα που έχουν κίνητρα και θα ασχοληθούν μακροπρόθεσμα. (Λάβετε υπόψη: το κίνητρο μπορεί να προέρχεται από το ενδιαφέρον και τις γνώσεις, αλλά μπορεί επίσης να προέρχεται από μια ανάγκη)
 • Προσδιορίστε τους βασικούς ηγέτες εντός της ομάδας σας ή καλωσορίστε τους δυνητικούς ηγέτες στην πρωτοβουλία σας.
 • Λάβετε υπόψη τις υπάρχουσες ομάδες γύρω σας που ήδη δημιουργούν κοινότητα με την ευρεία έννοια, είτε πρόκειται για ενεργειακές κοινότητες είτε όχι. Μάθετε από τις επιτυχίες και τα λάθη τους, μπορούν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν την ενεργειακή κοινότητα.
 • Κρατήστε την ομάδα σας ενήμερη και αφοσιωμένη: διατηρήστε την επικοινωνία, τις δραστηριότητες, τις συζητήσεις... (αυτό συνδέεται με το δεύτερο βήμα!)
 • Κάντε ερωτήσεις στον εαυτό σας: Ποιοι είστε Γιατί οργανωθήκατε Τι θέλετε να κάνετε Πώς θα το κάνετε
  • Η αφήγηση ιστοριών είναι το κλειδί για να καθορίσετε και να εκφράσετε τους δικούς σας λόγους και στόχους. → Δημιουργήστε μια κοινή αντίληψη για το τι είστε και τι θέλετε.
 • Καθορίστε σε ποιο είδος δραστηριοτήτων πρόκειται να εμπλακείτε:
  • Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
  • Παραγωγή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας (κοινή χρήση, αποθήκευση, αυτοκατανάλωση...)
  • Προμήθεια ενέργειας
  • Διανομή ενέργειας [1]
  • Άλλες ενεργειακές υπηρεσίες
  • Εκπαίδευση
  • Κινητικότητα
 • Σχεδιάστε τη διαδικασία: αφού ορίσετε τον στόχο σας, σκεφτείτε τη διαδικασία για την επίτευξή του. Αναπτύξτε τη στρατηγική σας.
 • Δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε νομική δομή, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να το κάνετε προκειμένου να διεξάγετε τις δραστηριότητές σας.
 • Υπάρχουν πολλοί τύποι νομικών μορφών, θα πρέπει να επιλέξετε αυτή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. (Στην POWERPOOR, πιστεύουμε ότι ένας ενεργειακός συνεταιρισμός παρέχει μια πολύ καλή νομική δομή στις ενεργειακές κοινότητες από την άποψη της ενεργειακής φτώχειας. Για να μάθετε περισσότερα: https://www.rescoop.eu/the-rescoop-model) [2]
 • Δομή: καθορίστε τους εσωτερικούς σας κανόνες, ποιος θα λαμβάνει αποφάσεις, ποιος θα επενδύει, ποιος θα είναι υπεύθυνος (έλεγχος) της κοινότητας κ.ο.κ.
 • Η υποστήριξη μπορεί να προέλθει από διάφορους φορείς: Δήμοι, μεμονωμένα άτομα, ενώσεις, περιφερειακές διοικήσεις, εταιρείες, συνεταιρισμοί, κοινωνικά κινήματα..
 • Η στήριξη μπορεί να έχει διάφορες μορφές: τεχνική, οικονομική, νομική, κοινωνική, διοικητική..
 • Δημιουργήστε ένα δίκτυο γύρω σας: προσεγγίστε την ευρύτερη κοινότητα.
 • Μοιραστείτε το σχέδιό σας: παρακινήστε άλλους να συμμετάσχουν ή να ξεκινήσουν ένα νέο σχέδιο.
 • Να θυμάστε... μια ενεργειακή κοινότητα είναι μια συνεχής διαδικασία!

Εθνικές κατευθυντήριες γραμμές

Μάθετε πώς ρυθμίζονται οι συλλογικές ενεργειακές πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Αν είστε μια πλατφόρμα crowdfunding ή μια ενεργειακή κοινότητα που ενδιαφέρεται για την ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας, γίνετε μέλος μας!