Otkrijte više o crowdfundingu i za što ga možete koristiti!

Što je crowdfunding?

Što radite kad imate veliki cilj i premalo novca da biste ga sami postigli?

Možete zamoliti svoje prijatelje i obitelj da vam pomognu doniranjem malo novca ili davanjem malog zajma. Kada tu ideju proširite na cijelo susjedstvo ili regiju i izgradite organizaciju oko nje, ona postaje zajednica.

Ukratko, crowdfunding je proširenje ideje na još veće zajednice pomoću interneta te osigurava podršku velikog broja pojedinaca koji pružaju financijsku potporu projektima i poduzećima koja pak stvaraju promjene na lokalnoj razini, podižu svijest o društvenim izazovima i inspiriraju zajednice da se ukljuće i sudjeluju!

Ili, pojednostavljeno rečeno: Crowdfunding je način prikupljanja financijskih sredstava tražeći od velikog broja ljudi da doprinesu cilju financiranja s malom količinom novca!

Putem zajedničkog ili skupnog financiranje (crowdfunding), zajednice i pojedinci mogu doći do velikog broja ljudi kako bi potvrdili ideje, prikupili novac i stupili u kontakt s građanima i donositeljima odluka. Ovaj relativno novi alat za financiranje također može poboljšati njihovu vidljivost i, općenito, potaknuti okruženje kolektivnog odlučivanja kako bi se financirali društveno relevantni projekti u korist njihovih članova.


Crowdfunding za energetsko siromaštvo

Model zajedničkog ili skupnog financiranje (crowdfunding) posebno je prikladan za odgovor na ogromne izazove održive energetske tranzicije. U ovom scenariju, crowdfunding može pravodobno osigurati potrebna sredstva za male projekte obnovljivih izvora i/ili projekete energetske učinkovitosti s manje birokracije i regulatorne složenosti u usporedbi s tradicionalnijim izvorima financiranja, gdje su bankovni zajmovi strukturirani oko ekonomije razmjera te takav taradicionalni oblik financiranja može gotovo i zamjeniti.

Nadogradnja zgrade

Pridobijte podršku ljudi kako biste financirali energetsku obnovu svoje kuće/zgrade. Skupite resurse za nadogradnju HVAC sustava, promjenite fasadu na zgradu ili poboljšajte izolaciju prozora kako biste smanjili potrošnju grijanja.

Proizvodnja obnovljive energije

Iskoristite pristup zajedničkog ili skupnog financiranje (crowdfunding) za financiranje instalacije fotonaponskih sustava i počnite proizvoditi vlastitu energiju. Zajedničko ili skupno financiranje (crowdfunding)  može pomoći u realizaciji projketa ulaganjem početnog kapitala potrebnog kako bi se financirao sustav za proizvodnju električne energije.

Energetski projekti zajednice

Ako ste dio off-grid zajednice, zajedničko ili skupno financiranje (crowdfunding) može pomoći u poboljšanju vlastitog pristupa energiji dopuštajući vam da okupite resurse i kapital potreban potreban za kapitalno intenzivne off grid energetske projekte (otočni sustavi).

 

 


Kako radi

U samoj srži, crowdfunding se temelji na odnosu i interakciji između tri glavna aktera.

Platforma za zajedničko ili skupno financiranje (crowdfunding) obično služi kao posrednik između vlasnika projekta (ili promotora ) i mase ljudi (podržavatelja ili investitora). Iako se ovaj odnos razlikuje od platforme do platforme i od jednog poslovnog modela do drugog, pojednostavljena shema uključivala bi sljedeće:

 

Platforme za zajedničko ili skupno financiranje (crowdfunding) zaprmaju prijavu od vlasnika projekata koji namjeravaju predstaviti svoju poslovnu ideju ili cilj na web stranici platforme. Neke platforme unaprijed odabiru ideje na temelju vlastitih kriterija, dok druge automatski objavljuju svaku ideju.

Nakon što je platforma prihvatila ideju, vlasnik projekta ima zadatak postaviti cilj financiranja koji se mora postići u definiranom vremenskom razdoblju, kao i mrežni "pitch" (većinu vremena u obliku videozapisa) ),gdje vlasnik projekta izlaže svoju ideju potencijalnim donatorima.

Vlasnici projekata često koriste društvene mreže za pristup većem broju potencijalnih donatora. Donatori zatim financiraju kampanju izravno putem internetske platforme za za zajedničko ili skupno financiranje.

Tijekom kampanje vlasnik projekta informirat će svoje investitore/donatore o procesu putem ažuriranja na internetskoj platformi. Ako se cilj financiranja postigne u dodijeljenom roku, vlasnik projekta prima novac. Ako cilj financiranja nije postignut, većina platformi će vratiti novac investitorima/donatorima.


Modeli zajedničkog ili skupnog financiranja (crowdfunding)

Važan element koji treba imati na umu je da je crowdfunding fleksibilan alat financiranja koji može ponuditi mnogo različitih mogućnosti, kako vlasnicima projekata, tako i onima koji podržavaju/ulažu. Četiri glavna modela općenito su identificirana na tržištu.

Temeljeno na donacijama : doniranje malih iznosa za postizanje većeg cilja financiranja određenog projekta bez primanja financijskog ili materijalnog povrata u zamjenu

Temeljeno na nagradama : doniranje malih iznosa za postizanje većeg cilja financiranja određenog projekta s očekivanjem da će zauzvrat dobiti opipljivu (ali ne financijsku) nagradu ili proizvod

Temeljeno na pozajmnici (Peer-to-Peer pozajmljivanje) (podijeljeno na potrošačko i poslovno kreditiranje): posudba od više zajmodavaca putem internetske platforme, pri čemu svaki zajmodavac posuđuje (mali) iznos u zamjenu za financijsku naknadu

Temeljeno na kapitalu : uložite u posao putem internetske platforme za grupno financiranje u zamjenu za udio u poslu

Dok se neke platforme usredotočuju samo na jedan model (npr. donacije), druge nude mješovite opcije (npr. nagrade, kapital).

Pronalaženje pravog modela financiranja za vaš projekt važan je korak za uspješnu kampanju. Pažljivo razmatranje ovih različitih modela bitno je prije pokretanja kampanje.

 


Nisu sve platforme jednake!

Za skupno financiranje ideje, nužno je koristiti ispravnu platformu. Ovaj izbor ovisi o fazi projekta, vrsti i veličini bilo koje potrebne investicije.

Prije svega, morate razmisliti koja vrsta crowdfundinga više odgovara vašem projektu. Zatim možete birati između različitih vrsta platformi za zajedničko ili skupno financiranje pomoću kriterija kao što su specijalizacija, raspodjela sredstava ili troškovi:

Specijalizacija: Jedna razlika između platformi je njihova specijalizacija u smislu poslovnog sektora

Raspodjela sredstava: Općenito, svaka platforma odlučuje na koji način se sredstva dodjeljuju, ali obično postoje dvije varijacije.

Sve ili ništa: Projekt će se financirati tek nakon postizanja unaprijed definiranog cilja financiranja.

Uzmite sve: Projekti imaju koristi od svakog prikupljenog eura.

 

Troškovi: Postoji širok niz temeljnih poslovnih modela platformi, npr. naknade za pripremu, naknade zasnovane na uspjehu i transakcijski troškovi. Trebate uzeti u obzir da ukupni troškovi odgovaraju približno 4-10% prikupljenih sredstava. Općenito, trebali biste provjeriti ukupnu strukturu troškova i usporediti platforme. Ne zaboravite uključiti i godišnje naknade za plaćanje provizije ili kamata ulagačima, ako njima upravlja platforma, te dodatne naknade za podršku kampanji, logistiku nakon završetka kampanje i nagrade.

 


Korisni vodiči

Europska mreža za skupljanje sredstava

CrowdfundRES e -knjiga - Praktični vodič za crowdfunding platforme, voditelje projekta, investitore i kreatore politike

Priručnik Citizenergy o poslovnim modelima građana OIE - definicije i tipizacija najrelevantnijih poslovnih modela (BM) građanskih inicijativa za OIE.

POWERPOOR projekt - Osnaživanje siromašnih građana energijom kroz zajedničke energetske inicijative

Projekt CITIZEE - Povećanje javnih ulaganja u energetsku učinkovitost putem standardizacije shema financiranja građana

Crowdfunding za stambenu tranziciju - Studija izvodljivosti sa smjernicama za provedbu sheme crowdfunding za nadogradnju zgrada