A közösségek energetikai céljainak megvalósításához két út vezethet: Az egyik az Energiaközösségek megalapítása, amelyek tovább bonthatóak magánemberek által alapított energetikai kezdeményezésekre vagy megújuló energiaforrások telepítésén alapuló projektekre. A másik út pedig az energiaszövetkezetek létrehozása lehet.

ENERGIAKÖZÖSSÉGEK ENERGIASZÖVETKEZETEK SZOLGÁLTATÁSOK

Energiaközösségek

Az energiaközösség egy új, kialakulóban lévő fogalom, ezért még nincs széles körben elfogadott hivatalos definíciója. A kifejezés különböző közösségi tevékenységekre, kezdeményezésekre is alkalmazható, mint például:

Lehet akár egy az energiarendszerrel kapcsolatos, magánemberek által indított kezdeményezés is
Alkalmazhatjuk olyan szervezetekre is, amelyek energiával kapcsolatos tevékenységeket végezhetnek, pl. energiatermelés, -elosztás, -ellátás, -fogyasztás, -megosztás, -tárolás és egyéb energiával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása…
Lehetnek nem energiapiaci szereplők, akik a saját, nem profitorientált, a társadalom számára is hasznos tevékenységüket a közösség környezetvédelmi céljaival is ötvözik
Ezt a kifejezést használhatjuk továbbá, az energiaátmenetet támogató közösségi kampányokra, vagy a megújuló energiaforrások térnyerését célzó közösségi beruházásokra (pl. napelemek telepítése), esetleg egy energiaszolgáltató vállalat vagy akár egy elosztóhálózat közösségi tulajdonba vonására is

 

Az energiaközösségekre vonatkozóan két új, hivatalos uniós szintű meghatározás létezik, nevezetesen: "Polgári Energiaközösség" és "Megújuló Energia Közösség".

Polgári Energiaközösség (PEK)

 

"Új piaci szereplők, új típusú tagsági struktúra, irányítási követelmények és cél" (Defined in: Belső villamosenergia-piaci irányelv (EU) 2019/944 [2019. június])

 • Irányítás: nyitott és önkéntes
 • Tulajdonlás és ellenőrzés: polgárok, helyi hatóságok és kisvállalkozások
 • Cél: a pénzügyi nyereség helyett társadalmi, gazdasági és környezeti előnyök
 • Földrajzi kiterjedés: nem feltétlenül azonos földrajzi hely
 • Technológia: semleges (megújuló és fosszilis tüzelőanyagokon alapuló egyaránt)
 • Tevékenységek: villamosenergia-termelés, -elosztás, -ellátás, -fogyasztás, -megosztás, -összevonás és -tárolás, valamint energiahatékonyság, elektromos járművek töltése és egyéb energiával kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások
 • Résztvevők: bárki (természetes személyek, helyi hatóságok, mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások...)
 • Autonómia: nincs meghatározva, de a döntéshozatalt azokra a tagokra vagy részvényesekre kell korlátozni, akik nem folytatnak nagyszabású kereskedelmi tevékenységet, és akik számára az energiaágazat nem képez elsődleges területet vagy gazdasági tevékenységet
 • Hatékony ellenőrzés: természetes személyek, helyi hatóságok, mikro- és kisvállalkozások
Megújulóenergia-közösség (REC)

 

"A megújuló energiaforrások elterjesztésének módja" (Defined in: Megújuló energiaforrásokról szóló (EU) 2018/2001 irányelv [2018. december])

 • Irányítás: nyitott és önkéntes
 • Tulajdonlás és ellenőrzés: polgárok, helyi hatóságok és kisvállalkozások
 • Cél: inkább társadalmi, gazdasági és környezeti előnyök, mint pénzügyi nyereség
 • Földrajzi hatály: a megújulóenergia-projektek közelében szerveződő helyi közösségek
 • Technológia: a megújuló energia minden formája a villamosenergia- és a hőszektorban
 • Tevékenységek: megújuló energia előállítása, elosztása, fogyasztása, tárolása, értékesítése, összevonása, szállítása és megosztása, valamint energiával kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások
 • Résztvevők: természetes személyek, helyi hatóságok, mikro-, kis- és középvállalkozások (és az alacsony jövedelmű vagy kiszolgáltatott háztartásokban élő fogyasztók számára is hozzáférhetőnek kell lennie)
 • Autonómia: képesnek kell lennie arra, hogy független maradjon az egyéni tagoktól és más hagyományos piaci szereplőktől, akik tagként vagy részvényesként vesznek részt a közösségben
 • Hatékony ellenőrzés: természetes személyek, helyi hatóságok és mikro-, kis- és középvállalkozások

Energetikai szövetkezetek

A közösségi energetikai kezdeményezések is sokféle jogi formát ölthetnek (korlátolt felelősségű társaságok, trösztök, egyesületek, partnerségek, alapítványok, nonprofit szervezetek...), a leggyakoribb típus a megújuló energiaszövetkezetek.

Energetikai szövetkezet

 

Egyfajta társadalmi és gazdasági vállalkozás, olyan jogi forma, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy közösen birtokolják és kezeljék a megújuló energiaprojekteket, ahol:

 • az alap a demokratikus irányítás (egy tag - egy szavazat)
 • a helyi lakosok vagy a szomszédos területről származó lakosok részvények vásárlásával befektethetnek a megújuló energiatermelésbe a projekt finanszírozása érdekében.
 • a polgárok fogyaszthatják és megoszthatják a megújuló energiát.
 • a nyereség felosztása korlátozott, és a többletet a tagok és/vagy a közösség támogatására fordítják.
 • a projektekből származó bevételek elosztását a szövetkezet alapszabálya szabályozza, amely a szövetkezet fő céljára vonatkozik.
 • Általában a következő elvek érvényesülnek (a Nemzetközi Szövetkezeti Szövetség által felvázoltak szerint):
  • Önkéntes és nyílt tagság
  • Demokratikus tagi ellenőrzés
  • A tagok gazdasági részvétele
  • Autonómia és függetlenség
  • Oktatás, képzés és tájékoztatás
  • Szövetkezetek közötti együttműködés
  • A közösséggel való törődés

Potenciális szolgáltatások

Mikroadományok” gyűjtése az energiaszámlák után

Egyes szövetkezetek lehetőséget biztosítanak a fogyasztók számára, hogy az energiaszámláik befizetése során csekély összegeket adományozzanak. Franciaországban például az Enercoop megújuló energiaforrásokkal foglalkozó szövetkezet lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy minden egyes felhasznált kWh villamos energia után 0,01 EUR-t adományozzanak az Energie Solidaire alap javára, amely az összegyűjtött pénzt az energiaszegénység enyhítését célzó programokra fordítja.

Energiatöbblet-adományok”

A megújuló energiák, különösen a napenergia térnyerése új perspektívákat kínál a helyi energiaszegénység ellen küzdő szervezeteknek, hiszen a középületekre (polgármesteri hivatalra, iskolára, óvodára stb.) telepített napelemek többlettermelésből származó összegeket az energiaszegénységben élő háztartások megsegítésére fordíthatják.

 

 

Energetikai tanácsadók képzése

A ZEZ megújuló energiaszövetkezet például munkanélküli fiatalokat támogat azzal, hogy energetikai tanácsadó képzéseket szervez számukra. A programnak köszönhetően a szakképesítést szerzett fiatalokat a helyi önkormányzatok foglalkoztatják. A tanácsadók munkájuk során a helyi közösségek alacsony jövedelmű háztartásainak szemléletformálásában segítenek.

Szövetkezeti befektetések

A Coopérnico, egy portugál, megújuló energiaforrásokkal foglalkozó szövetkezet, amely lehetővé teszi tagjai számára, hogy például jótékonysági szervezetekkel, oktatási intézményekkel vagy más szövetkezetekkel együttműködésben kifejlesztett napelemes projektekbe fektessenek be. Ezeknek a kezdeményezéseknek köszönhetően a társadalmi szervezetek megújuló saját fogyasztásukat fedező rendszereket telepíthetnek a háztetőikre, és jelentősen csökkenthetik villanyszámláikat. Továbbá a tagok 2,5% és 3% közötti kamatot kapnak a befektetéseikért

Támogatási projektek végrehajtása

A Just a Change egy portugál nonprofit egyesület, amely a társadalmi hálózatokkal együttműködve beazonosítja az (energia) szegénységben élő háztartásokat, és gondoskodik az adott energetikai projekt megvalósításához szükséges főbb források összegyűjtéséről. Az egyesület 2010 óta több száz házat és intézményt újított fel sikeresen. A fejlesztések megvalósulása a világ különböző országaiban élő több ezer önkéntes támogatásának köszönhető. A felújítási munkálatok után a Just a Change figyelemmel kíséri a felújított épületeket azért, hogy számszerűsíteni tudja a beavatkozások hosszútávú hatásait. Továbbá ezzel, az után követéses módszerrel, azt is biztosítani tudják, hogy minden rászoruló családhoz eljussanak a szociális munkások.

Ha Ön egy crowdfunding platform vagy egy energiaközösség, amely érdekelt az energiaszegénység enyhítésében, csatlakozzon hozzánk!