Postoje dvije glavne vrste inicijativa u kojima se građani okupljaju radi rješavanja zajedničkih energetskih problema: energetske zajednice, koje se mogu dalje podijeliti na energetske zajednice građana ili zajednice obnovljivih .

ENERGETSKE ZAJEDNICE ENERGETSKE ZADRUGE USLUGE

Energetske zajednice

Energetske zajednice koncept su u nastajanju za koji ne postoji općeprihvaćena definicija i koji se primjenjuje na različite načine, kao što su:

moguća vrsta organiziranja zajedničkih akcija građana u energetskom sustavu
subjekti koji mogu obavljati aktivnosti povezane s energijom, npr. proizvodnja, distribucija, opskrba, agregacija, potrošnja, dijeljenje, skladištenje energije, pružanje usluga povezanih s energijom.
nekomercijalni tip tržišnih aktera koji kombinira nekomercijalne ekonomske ciljeve s ciljevima zaštite okoliša i društvene zajednice
kolektivne kampanje prebacivanja, kolektivna ulaganja u solarne panele, vlasništvo nad tvrtkom za opskrbu energijom ili čak distribucijskom mrežom.

 

Postoje dvije nove službene definicije na razini EU-a za energetske zajednice, a one su: Energetska zajednica građana' i 'Zajednica obnovljivih izvora energije'.

Energetska zajednica građana (CEC)

 

Novi tržišni akteri, nove vrste strukture članstva, zahtjeva upravljanja i svrhe“ (Definirano u: Direktivi o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (EU) 2019/944 [lipanj 2019.])

 • Upravljanje: otvoreno i dobrovoljno
 • Vlasništvo i kontrola: građani, jedinice lokalne i regionalne samouprave te mala poduzeća
 • Svrha: društvene, ekonomske i ekološke koristi, a ne financijska dobit
 • Geografija: nije nužan isti geografski položaj
 • Tehnologija: neutralna (na temelju obnovljivih izvora energije i fosilnih goriva)
 • Djelatnosti: proizvodnja, distribucija, opskrba, potrošnja, dijeljenje, agregacija i skladištenje električne energije, a također i energetska učinkovitost, punjenje električnih vozila i druge komercijalne usluge povezane s energijom
 • Sudionici: svi (fizičke osobe, jedinice okalne i regionalne samouprave te mikro, mala, srednja i velika poduzeća ...)
 • Autonomija: nije definirana, ali donošenje odluka treba biti ograničeno na one članove ili dionike koji se ne bave velikim poslovnim aktivnostima i za koje energetski sektor nije primarno područje ili gospodarska aktivnost
 • Učinkovita kontrola: fizičke osobe, jedinice lokalne ili reginalne samouprave te mikro i mala poduzeća.
Zajednica obnovljivih izvora energije (REC)

 

"Način širenja obnovljivih izvora energije" (Definirano u: Direktivi o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (EU) 2018/2001 [prosinac 2018.])

 • Upravljanje: otvoreno i dobrovoljno
 • Vlasništvo i kontrola: građani, jedinice lokalne ili reginalne samouprave i mala poduzeća
 • Svrha: društvene, ekonomske i ekološke koristi, a ne financijska dobit
 • Geografija: lokalne zajednice organizirane u blizini projekata energije iz obnovljivih izvora
 • Tehnologija: svi oblici obnovljivih izvora energije u sektoru električne i toplinske energije
 • Djelatnosti: proizvodnja, distribucija, potrošnja, skladištenje, prodaja, agregacija, opskrba i dijeljenje energije proizvedene iz obnovljivih izvora, kao i komercijalne usluge povezane s energijom
 • Sudionici: fizičke osobe, jedinice lokalne ili reginalne samouprave te mikro, mala i srednja poduzeća (i moraju biti dostupni potrošačima u uranjivim kućanstvima ili s niskim prihodima)
 • Autonomija: trebala bi biti sposobna ostati autonomna od pojedinih članova i drugih tradicionalnih tržišnih aktera koji u zajednici sudjeluju kao članovi ili dionici
 • Učinkovita kontrola: fizičke osobe, jedinice lokalne ili reginalne samouprave te mikro, mala i srednja poduzeća

Energetske zadruge

Inicijative energetske zadruge također mogu imati različite pravne oblike (društva s ograničenom odgovornošću, trustovi, udruge, partnerstva, zaklade, neprofitne organizacije ...), a najčešći tip su zadruge obnovljivih izvora energije.

Energetska zadruga

 

Vrsta društvenog i ekonomskog poduzeća, pravni oblik koji građanima omogućuje zajedničko posjedovanje i upravljanje projektima energije iz obnovljivih izvora, gdje:

 • je temelj demokratsko upravljanje (jedan član - jedan glas).
 • lokalno stanovništvo ili stanovništvo iz susjednog područja može ulagati u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kupujući dionice za financiranje projekta.
 • građani mogu koristiti i dijeliti energiju iz obnovljivih izvora.
 • raspodjela dobiti je ograničena, a viškovi se reinvestiraju kako bi se podržali njezini članovi i/ili zajednica.
 • je raspodjela prihoda od projekata regulirana statutom zadruge koji je u skladu s njezinom glavnom svrhom.
 • su uobičajeno načela sljedeća (prema  Međunarodnom savezu zadruga):
   • dobrovoljno i otvoreno članstvo
   • demokratska kontrola članstva
   • ekonomsko sudjelovanje članova
   • autonomija i neovisnost

Potencijalne usluge

Prikupljanje mikro donacija na računima za energiju 

Neke zadruge nude potrošačima energije mogućnost mikrodonacija na temelju svojih računa za energiju. Na primjer, u Francuskoj, zadruga obnovljivih izvora energije Enercoop omogućuje svojim klijentima da doniraju 0,01 euro za svaki potrošeni kWh za fond Energie Solidaire koji zatim preusmjerava prikupljeni novac u programe za smanjenje siromaštva.

Donacije viška energije  

Razvoj obnovljivih izvora energije, a posebno solarne energije, nudi nove perspektive u prikupljanju sredstava za podršku lokalnim organizacijama za suzbijanje energetskog siromaštva diljem zemlje. Javne vlasti, koje postavljaju solarne panele na javne zgrade, mogle bi preraspodijeliti višak proizvodnje za opskrbu energetski siromašnih kućanstava.

 

 

Energetski savjetnici 

Zadruga obnovljivih izvora energije ZEZ pomaže i osposobljava nezaposlene mlade u energetske savjetnike. Zahvaljujući ovom programu, osposobljeni mladi mogu pružiti podršku kućanstvima s niskim prihodima u jedicama lokalne samouprave i zaposliti te se u njima i zaposliti

Ulaganje zadruga 

Coopérnico, portugalska zadruga obnovljivih izvora energije, svojim članovima omogućuje ulaganje u projekte solarne fotonaponske energije pripremljene u suradnji s društvenim subjektima poput dobrotvornih organizacija, obrazovnih ustanova ili drugih zadruga. Zahvaljujući tim inicijativama, društveni subjekti mogu instalirati sustave za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za vlastitu potrošnju na svoje krovove i značajno smanjiti račune za električnu energiju. Uz to, članovi za svoja ulaganja dobivaju kamatnu stopu između 2,5% i 3%..

Podrška provedbi projekata

Just a Change je portugalska neprofitna udruga koja surađuje s društvenim mrežama kako bi identificirala energetski siromašna kućanstva i pobrinula se za prikupljanje glavnih resursa potrebnih za provedbu projekta. Od 2010. Udruga je uspješno obnovila stotine kuća i ustanova zahvaljujući podršci tisuća volontera iz nekoliko zemalja. Nakon radova na obnovi, Just a Change nadzire sanirane zgrade kako bi na odgovarajući način kvantificirao učinke svojih intervencija i osigurao da socijalni radnici nastave davati podršku svakoj obitelji.

Ako ste platforma za grupno financiranje ili energetska zajednica zainteresirana za smanjenje energetskog siromaštva, pridružite nam se!